Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η εταιρία "Ι. ΣΕΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." έχει σαν αντικειμενικό σκοπό την πλήρη κάλυψη του Συνόλου του φάσματος των εργασιών που καλύπτει τον τομέα των ανελκυστήρων.
Πιο αναλυτικά καλύπτουμε:

- Μελέτες Ανελκυστήρων
- Εγκαταστάσεις Ανελκυστήρων
- Συντηρήσεις Ανελκυστήρων
- Επισκευές Ανελκυστήρων